O AKADEMII CSR
Akademia CSR to pierwszy kompleksowy cykl szkoleń dla przyszłych liderów odpowiedzialności społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.
Tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem stały się zawodowym mainstreamem. Duże firmy wdrażają zupełnie nowe rozwiązania, małe i średnie przedsiębiorstwa również aktywnie poszukują wiedzy, ludzi i organizacji swobodnie i kreatywnie poruszających się w tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.
Nasza Akademia CSR to znakomita szansa na pogłębienie wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy, ale również dla innych osób zainteresowanych rozwojem zawodowym lub organizacyjnym związanym z tym obszarem. Organizatorem Akademii CSR jest Fundacja Eduprojektor z siedzibą w Toruniu. Role szkoleniowców i gości Akademii pełnią zarówno eksperci, analitycy, jak i praktycy przedsiębiorczości z całej Polski.

Wojciech Spirewski

Koordynator programu

Aldona Marszałek

Koordynatorka projektu

Paulina Sobierajska-Sadoch

Koordynatorka promocji

Partnerzy: