RAPORT CSR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Prezentujemy Państwu raport „CSR w województwie kujawsko-pomorskim” będący przeglądem działań firm z naszego regionu wpisujących się w nurt Odpowiedzialności Społecznej Biznesu. Przed nami rozwój działań opartych na społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Warto sprawdzić, jak w naszym regionie sytuacja wygląda dziś. To dlatego stworzyliśmy dla Państwa ten raport. Wierzymy, że będzie on przydatny i inspirujący dla wielu firm zainteresowanych rozwojem CSR i ESG w swoich organizacjach. Mamy również nadzieję, że będzie on cennym źródłem wiedzy dla organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, które są zainteresowane budowaniem partnerstw i realizacją projektów we współpracy z biznesem.